Slider

Rozwód z winy obu stron

Jak już pisałam, sąd w sprawie o rozwód, orzeka także o tym, który z małżonków ponosi winę za rozpad związku.

Sąd, po przeprowadzeniu postępowania dowodowego, może też dojść do przekonania, że winne są obie strony. 

Tak zdarza się całkiem często.

Jednak nigdy w żadnym wyroku rozwodowym nie znajdzie się zapis, iż strony ponoszą winę po 50%… ( a nawet, iż mąż jest winny w 75%, a żona w 25%, ewentualnie na odwrót).

Orzeczenie rozwodu z winy obu stron oznacza, że nie można rozróżnić winy większej i winy mniejszej. Małżonek, który zawinił jedną z wielu (kilku) przyczyn rozkładu pożycia, musi być uznany za współwinnego, chociażby drugi małżonek dopuścił się wielu i to cięższych przewinień. Niedopuszczalna jest bowiem kompensata wzajemnych przewinień.(wyrok Sądu Apelacyjnego w Poznaniu, sygn. akt IACa 1422/03).

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: