Close
  • Rozwód, separacja, alimenty

Dowody w sprawie o rozwód

Co mam złożyć jako dowód w sprawie o rozwód? – to chyba jedno z częściej zadawanych pytań, które słyszą pełnomocnicy prowadzący takie sprawy.

 

A odpowiedź na to pytanie brzmi… to zależy.

(chyba nie spodziewałeś się innej odpowiedzi?)

Kodeks (ani też żadna ustawa) nie zawiera katalogu możliwych środków dowodowych.

Nie ma też w żadnym przepisie wyliczanki tego, co dowodem być nie może.

Ale wracając do tematu:

To, jakie dowody przedłożysz sądowi, zależy od tego, co chcesz udowodnić.

 

Jak wiesz, różne są sytuacje.

Może być np. tak, iż nie macie dzieci, ale chcesz orzekania o winie.

Musisz więc wykazać, iż faktycznie miały miejsce takie okoliczności, które uzasadniałyby orzeczenie winy.

I znowu – zależy co jest taką okolicznością – zdrada, nadużywanie alkoholu, przemoc, a może coś jeszcze innego?

 

Takimi dowodami mogą być np. zdjęcia, wydruki maili,  smsy…

Jeśli faktycznie podejrzewasz zdradę: może przed wniesieniem pozwu do sądu rozważysz skorzystanie z usług (licencjonowanego) detektywa?

Taki raport sporządzony przez detektywa może być bardzo dobrym dowodem.

Może jest tak, iż nie chcesz orzekania o winie, ale kwestią problematyczną jest władza rodzicielska czy kontakty z dzieckiem?

W takiej sytuacji bardziej sprawdzi się dowód np. z opinii biegłego.

 

Oczywiście dowodem mogą być też zeznania świadków.

Jeśli chcesz, aby świadkowie zostali przesłuchani podaj dokładne dane tych świadków – w tym ich adres aby sąd mógł ich wezwać na rozprawę.

Pytasz, czy świadkami mogą być osoby z najbliższej rodziny?

Mogą – i bardzo często są. Ocena zeznań świadków należy do sądu. I tak – świadek ma obowiązek mówić prawdę – inaczej naraża się na odpowiedzialność karną.

Temat świadków w postępowaniu o rozwód będzie dokładnie omówiony w innym wpisie. Teraz mogę tylko wspomnieć, iż osoby z najbliższej rodziny mają w takiej sytuacji uprawnienie aby nie zeznawać (muszą jednak stawić się przed sądem, a jak zdecydują się zeznawać  – powiedzieć prawdę)

 

Nie jest wykluczone, iż dogadaliście się co do kontaktów z dzieckiem, ale kwestią bardzo sporną pozostaje wysokość alimentów.

Tak się też zdarza.

W takiej sytuacji trzeba będzie wykazać jakie wydatki ponosisz w związku z utrzymaniem dziecka – opisz jakie są koszty związane z jego edukacją czy leczeniem i dołącz do pozwu faktury i rachunki, potwierdzające fakt ponoszenia tych wydatków.

 

A może …

w sprawie o rozwód zdecydujecie się też przeprowadzić podział majątku (to możliwe, choć czasem się zdarza)

W takiej sytuacji też trzeba wszystko przygotować pod kątem dowodowym.

I jeszcze:

To ty jako strona masz inicjatywę dowodową czyli ty jako strona wnioskujesz aby sąd przeprowadził określone dowody.

 

Reasumując:

 

Zastanów się, co chcesz osiągnąć w sprawie o rozwód.

Przemyśl, jakie dowody potwierdzą to, co napisałeś w pozwie.

Pamiętaj, iż ilość dowodów wcale nie jest najważniejsza.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *