Close

Rozwód. Adwokat z urzędu.

Co prawda w sprawie o rozwód możesz występować sam, bez adwokata, ale w przypadkach bardziej skomplikowanych, gdy w grę wchodzi rozwód z orzekaniem o winie oraz rozstrzyganiem w kwestii władzy rodzicielskiej i kontaktów z dziećmi warto rozważyć powierzenie sprawy profesjonalnemu pełnomocnikowi.

Powierzenie sprawy adwokatowi wiąże się z koniecznością ponoszenia kosztów, ale przepisy dają możliwość – także w sprawach o rozwód (oraz innych sprawach z zakresu prawa rodzinnego, które to sprawy rozpatrywane są już przez sąd rejonowy – a więc np. w sprawie o ustalenie kontaktów z małoletnim dzieckiem)  złożenia wniosku o ustanowienie adwokata z urzędu. Pamiętaj – sąd raczej sam tego adwokata Ci nie przyzna – musisz o to wnosić. Oczywiście wniosek taki trzeba uzasadnić. A uzasadniając wniosek dokładnie opisać swoją sytuację materialną. I rzecz jasna dołączyć dowody potwierdzające to co we wniosku napisałeś.

Samo uzasadnienie wniosku to także jeszcze nie wszystko. Wraz z wnioskiem należy przedłożyć sądowi wypełniony i podpisany formularz, którego oficjalna nazwa to:  ”oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania”. Brzmi skomplikowanie, ale samo jego wypełnienie jest na szczęście dość proste.  Formularz ten musi być wypełniony zgodnie z prawdą. Podanie niezgodnych z prawdą informacji może narazić Cię na odpowiedzialność. Pamiętaj też, iż sąd może zarządzić stosowne dochodzenie, jeśli na podstawie okoliczności sprawy lub oświadczeń strony przeciwnej powziął wątpliwość co do rzeczywistego stanu majątkowego strony domagającej się ustanowienia adwokata. Ponadto – zgodnie z przepisem – sąd cofnie ustanowienie adwokata z urzędu, jeżeli okaże się że okoliczności, na których podstawie adwokat został przyznany, nie istniały lub przestały istnieć.

Sąd uwzględni wniosek o ustanowienie adwokata z urzędu, jeśli udział pełnomocnika uzna za potrzebny.

Formularz, który trzeba wypełnić i przedłożyć sądowi, znajdziesz m.in. tu:

http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze/formularze-pism-procesowych-w-postepowaniu-cywilnym/

5 thoughts on “Rozwód. Adwokat z urzędu.

    1. Katarzyna Skowrońska

      Jeśli jest taka potrzeba, mogę podjąć się prowadzenia sprawy także poza Wrocławiem.
      Współpracuję także z adwokatami w innych miastach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *