Slider

Pozew o rozwód. Mała zmiana.

W dalszym ciągu tylko sąd może rozwiązać małżeństwo. To się chyba już nie zmieni. I aby sąd mógł  orzec o rozwodzie najpierw musi do tego sądu wpłynąć pozew o rozwód. Pisałam już, że w sprawach o rozwód orzekają sądy okręgowe. I tak będzie nadal. Nie zmieniła się też opłata od pozwu o rozwód  – aby sąd sprawą się zajął musisz uiścić opłatę w wysokości 600 zł. Pisałam też, że w pozwie trzeba dokładnie oznaczyć strony, podając też miejsce zamieszkania. I właśnie tego oznaczenia stron dotyczy niedawno wprowadzona zmiana.

Wnosząc pozew, oprócz swojego imienia i nazwiska podaj także swój numer PESEL. Nie jest to raczej bardzo kłopotliwe, a sprawi, iż będziesz mieć szansę na szybsze wyznaczenie terminu rozprawy przez sąd. No a co jak tego nr PESEL nie podasz? Spokojnie – sąd nie odrzuci, ani też tym bardziej nie oddali powództwa tylko z tego powodu. Po prostu sąd wezwie Cię o tzw. uzupełnienie braków formalnych i zakreśli termin, w którym powinieneś to zrobić. Jednak zanim sąd skieruje do Ciebie to pismo i zanim Ty również w formie pisemnej sądowi odpowiesz może minąć nawet kilka tygodni.

No dobrze, a co z nr PESEL drugiej strony – czyli pozwanego?

Cóż, przepis wprost  obowiązku jego podania nie nakłada. Jednakże zapewne pesel współmałżonka znasz i zapewne chcesz pomóc sądowi, a już na pewno zależy Ci, aby sąd jak najszybciej wyznaczył rozprawę…

Oczywiście obowiązek podania nr PESEL dotyczy nie tylko pozwu o rozwód. W ogóle jak wnosisz jakikolwiek pozew do sądu powinieneś ten numer sądowi podać.

Obowiązek podawania w pozwie nr PESEL wynika z treści art. 126 par. 2 (pkt.2) k.p.c., który ma obecnie takie brzmienie: 

Gdy pismo procesowe jest pierwszym pismem w sprawie, powinno ponadto zawierać oznaczenie przedmiotu sporu oraz:

1) oznaczenie miejsca zamieszkania lub siedziby i adresy stron, ich przedstawicieli ustawowych i pełnomocników,

2) numer Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności (PESEL) lub numer identyfikacji podatkowej (NIP) powoda będącego osobą fizyczną, jeżeli jest on obowiązany do jego posiadania lub posiada go nie mając takiego obowiązku

{ 0 komentarze… dodaj teraz swój }

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: