Slider

Pozew o alimenty. Do jakiego sądu należy go złożyć?

Jeśli są małoletnie dzieci to w wyroku rozwodowym sąd będzie orzekał także o władzy rodzicielskiej i kontaktach z tymi dziećmi (tzn. jak będą wyglądać kontakty dziecka z tym z rodziców, z którym już nie będzie mieszkać na stale)* oraz właśnie o alimentach na dzieci.

Wtedy orzeka Sąd Okręgowy – ten który formalnie rozwiązuje małżeństwo stron.

Ale… który sąd będzie orzekał w sytuacji gdy:

–  strony nie były małżeństwem i matka dziecka wnosi o zasądzenie alimentów od jego ojca

– matka dziecka chce wnieść o podwyższenie zasądzonych alimentów w wyroku rozwodowym

– była żona chce wnieść pozew o alimenty na swoją rzecz, a nie na dziecko

Może pomyślisz o ogólnej właściwości – tzn. według miejsca zamieszkania pozwanego.

I tak, masz sporo racji, ale…

Jest w procedurze cywilnej coś takiego jak „właściwość przemienna

I właśnie w sprawie o alimenty będzie mieć zastosowanie.

Zobacz, co stanowi art. 32 k.p.c. :

powództwo o roszczenie alimentacyjne (oraz o ustalenie pochodzenia dziecka i związane z tym roszczenia) wytoczyć można według miejsca zamieszkania osoby uprawnionej.

Jeśli więc kiedyś mieszkaliście wspólnie np. w Krakowie, a po rozstaniu były współmałżonek/ partner przeprowadził się do Gdańska, to spokojnie – nie oznacza to jeszcze, że w sytuacji gdy będziesz zmuszona wnosić do sądu pozew o alimenty konieczne będzie przemierzanie setek kilometrów, aby dojeżdżać na rozprawy.

I jeszcze jedno: o rozwodzie orzeka sąd okręgowy, a sprawy o alimenty rozpatrują sądy rejonowe.

*jeśli strony są zgodne sąd może odstąpić od tego orzekania o kontaktach.

Często tak się dzieje, gdy dziecko jest już „duże” – np. na 15 czy 16 lat, albo w sytuacji gdy rodzic mieszka poza granicami Polski i precyzyjne określenie kontaktów byłoby bardzo trudne, jeśli nie wręcz niemożliwe.

I jeszcze jedna uwaga: tak, czasami się zdarza, że dziecko zostaje z ojcem, a to matka jest zobowiązana do płacenia alimentów, ale są to sytuacje statystycznie rzadziej spotykane.

{ 2 komentarze… przeczytaj je poniżej albo dodaj swój }

Marta Luty 22, 2017 o 09:41

Chyba nawet juz nie tylko się tak dzieje w sytuacjach gdy dzieci są duże. Z tego co zaobserwowałam coraz więcej rodziców po rozstaniu zachowuje klasę i nie toczy wojen z partnerem

Odpowiedz

Michał Luty 22, 2017 o 14:03

Bardzo przydatny artykuł. Podoba mi się także zaznaczenie ważnego aspektu, który jest w ostatnim zdaniu. Dość popularne jest przeświadczenie,że dziecko będzie wyłącznie z matką a ojciec powinien wypłacać alimenty. Kiedy oczekuje się ich od matki często spotyka się to ze społeczną dezaprobatą.

Odpowiedz

Dodaj komentarz

Poprzedni wpis:

Następny wpis: