Close
  • Rozwód, separacja, alimenty

Orzeczenie o winie – czy można je zmienić w innym postępowaniu?

Sąd orzeka o winie, jeśli chociaż jedna ze stron o to wnosi. (o tym już była mowa) Była też mowa o tym, iż takie postępowania – z orzekaniem o winie –  trwają długo. I o tym, abyś się zastanowił wnosząc pozew, czy faktycznie chcesz, aby sąd przesłuchiwał wszystkich zawnioskowanych świadków i po wielu miesiącach wydał wyrok.

Prawie zawsze tak jest, iż z wyroku orzekającego winę jedna ze stron będzie niezadowolona.

Może być i tak, iż sąd uzna, iż każda strona trochę zawiniła i wyda ostatecznie taki wyrok, iż rozwiązanie małżeństwa następuje z winy obu stron – no i wtedy obie strony są (najczęściej)  niezadowolone.

Oczywiście od wyroku sądu I instancji możesz złożyć apelację.

Wtedy sąd II instancji zapozna się z aktami sprawy – i jest taka możliwość, iż zmieni wyrok sądu II instancji.

(pamiętaj tylko, aby apelację od wyroku sądu I instancji złożyć w terminie i uiścić opłatę – to naprawdę istotne; a już w szczególności istotne aby apelacja ta była złożona w terminie.

Jak zapomnisz, pomylisz daty, czy też z jakiegokolwiek powodu nie wyślesz apelacji w terminie to „pozamiatane”

(i znowu uwaga na marginesie : tak, jest instytucja przywrócenia terminu, ale to inna historia i instytucja ta jest „zarezerwowana” na wyjątkowe okazje. Uzasadnienie w stylu : „myślałem, iż odebrałem wyrok we środę, chociaż w rzeczywistości był to poniedziałek” czy też „prosiłem szwagra, aby wracając z pracy wysłał mi przesyłkę, ale on zapomniał” raczej tu nie przejdzie.

Po wyroku sądu II instancji wyrok będzie już prawomocny.

(no chyba, iż sąd II instancji uchyli wyrok i sprawa będzie jeszcze raz rozpatrywana przez Sąd Okręgowy)

Wiem, niektórzy chcieliby walczyć do końca

W sumie w niektórych sytuacjach nawet to rozumiem.

Tylko: orzeczenia o winie, które zapadło w sprawie o rozwód, nie zmienisz już w innej sprawie sądowej.

Pewne rozstrzygnięcia będą mogły być w przyszłości zmienione.

Np. po pewnym czasie od zakończenia sprawy o rozwód można wnieść pozew o podwyższenie (ewentualnie o obniżenie) alimentów na dziecko.

 

 Reasumując:

– od wyroku sądu I instancji możesz wnosić apelację

– nie ma innego postępowania, w którym sąd mógłby zmienić orzeczenie o winie.

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *