Rozliczenia majątkowe małżonków w stosunkach wzajemnych i wobec osób trzecich

Skowrońska-Bocian Elżbieta

Rok wydania: 2013, Wydawnictwo: LexisNexis

________________________________________________________

Przesłanki oraz skutki ograniczenia i pozbawienia władzy rodzicielskiej

Długoszewska Iwona

Rok wydania: 2012, Wydawnictwo: LexisNexis

_______________________________________________________

Alimenty w prawie prywatnym międzynarodowym

Juryk Anna

Rok wydania: 2011, Wydawnictwo: LexisNexis

_______________________________________________________

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz

Ciepła Helena , Czech Bronisław , Domińczyk Tadeusz , Kalus Stanisława, Piasecki Kazimierz , Sychowicz Marek

Pod redakcją: Kazimierza Piaseckiego

Rok wydania: 2011, Wydawnictwo: LexisNexis

_______________________________________________________

Małżeństwo kanoniczne

Góralski Wojciech

Rok wydania: 2011, Wydawnictwo: LexisNexis

_______________________________________________________

 Postępowanie zabezpieczające w sprawach o rozwód

Cieśliński Marcin Mikołaj

Rok wydania: 2010, Wydawnictwo: LexisNexis

________________________________________________________

Rozwód i separacja

Redaktor Serii: Jacek Ignaczewski Autorzy: dr Adam Bodnar, Urszula Dąbrowska, Jacek Ignaczewski, Joanna Maciejowska, Anna Śledzińska-Simon, Andrzej Stempniak

Rok wydania: 2011, Wydawnictwo Beck, Seria: Sądowe Komentarze Tematyczne

_______________________________________________________

Kodeks rodzinny i opiekuńczy. Komentarz

Redakcja: prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski Autorzy: dr Janusz Gajda, Jerzy Ignatowicz †, prof. dr hab. Krzysztof Pietrzykowski, Janusz Pietrzykowski †, Jan Winiarz †

Wydanie: 3

Rok wydania: 2012, Wydawnictwo Beck