Close

wakacje – część pierwsza

  Wakacje – część pierwsza Po długim i pracowitym roku kilka chwil odpoczynku:) (niestety dość krótka ta część…) Ale dobrą tego stroną jest to, iż wkrótce będą nowe wpisy 🙂

Walka o wyłączną winę – czy to ma sens?

Rozwód może być orzeczony bez orzekania o winie – jeśli obie strony chcą takiego rozwiązania. Jeśli choć jedno z małżonków wnosi o orzeczenie rozwodu „z winy” sąd będzie przeprowadzał postępowanie dowodowe i w konsekwencji o tej winie orzeknie. Często jednak słyszę pytanie czy ma sens walka o rozwód z wyłącznej winy drugiego ze współmałżonków? Cóż. Czytaj dalej

Rozwód a wiek małżonków

Pisałam już o tym, czy można się rozwieść  po roku od zawarcia małżeństwa. I wyszło na to że można. A czy można się rozwieść np. po 40 latach?  Nie ma przepisu, który uzależniałby otrzymanie rozwodu od tego, ile lat małżonkowie razem przeżyli. Oczywiście w praktyce każda sytuacja jest inna. Cóż, najczęściej w takiej sytuacji (tj. Czytaj dalej

Nowy partner w trakcie rozwodu

Bywa, że sprawy o rozwód trwają  bardzo długo. Zwłaszcza, jeśli choć jedno z małżonków chce orzekania o winie. Bardzo długo może tu oznaczać nawet 2-3 lata. To wcale nie są sytuacje wyjątkowe. I nierzadko zdarza  się, iż w czasie, gdy sprawa o rozwód toczy się w sądzie, jedno z małżonków (czasem nawet oboje) wiąże się Czytaj dalej

Dziecko świadkiem na rozwodzie rodziców?

Przesłuchiwanie świadków to jeden z ważniejszych elementów postępowania dowodowego. Świadkami takimi mogą być np. krewni stron, ich znajomi czy sąsiedzi. Generalnie każdy, kto ma wiedzę o istotnych okolicznościach co do rozpadu małżeństwa. Ale czy dzieci rozwodzących się małżonków mogą być słuchane w charakterze świadków ?Możliwość taka jest uzależniona od tego, w jakim dzieci są wieku.  Czytaj dalej

Dowody w sprawie rozwodowej

Aby przekonać sąd, iż doszło już do zupełnego i trwałego rozpadu więzi małżeńskich trzeba przedstawić odpowiednie dowody. Stąd też częste pytanie: co może być dowodem w sprawie rozwodowej? Kodeks postępowania cywilnego nie zawiera zamkniętego katalogu środków dowodowych. Strony mają więc dużą swobodę w tym zakresie. Najczęściej wnioskowane dowody w sprawach rozwodowych to m.in. dowody z Czytaj dalej

Czy można rozwieść się po roku od zawarcia małżeństwa?

Zdarza się czasem, iż już w krótkim okresie czasu po zawarciu małżeństwa oboje małżonkowie zdają sobie sprawę, iż popełnili błąd. Wspólnie dochodzą do wniosku, iż lepiej to małżeństwo zakończyć. Wtedy zazwyczaj pada pytanie: czy sąd może orzec rozwód po zaledwie kilku miesiącach? Odpowiedź brzmi – może o ile strony wykażą, iż pomimo krótkiego stażu małżeńskiego Czytaj dalej