Slider

Czerwiec 2016

Jest w kodeksie rodzinnym i opiekuńczym taki przepis: „osobom wykonującym władzę rodzicielską oraz sprawującym opiekę lub pieczę nad małoletnim zakazuje się stosowania kar cielesnych” Pamiętaj o tym- ten przepis naprawdę jest w kodeksie. 🙂

Nie, sąd „rozwodowy” nie orzeka o …

Sąd okręgowy, który orzeka o rozwodzie rozstrzyga też kwestie dotyczące władzy rodzicielskiej nad wspólnymi małoletnimi dziećmi stron, kontaktach dziecka z rodzicem z którym nie będzie już mieszkać i o alimentach na dzieci. Ale są też rzeczy, o których taki sąd rozstrzygać nie może. Jeśli regularnie zaglądałeś na blog, to na pewno to wiesz. Ale nie […]

Rozwód czy separacja?

Oprócz rozwodu w przepisach kodeksu rodzinnego jest coś jeszcze: separacja I nie chodzi tu o separację faktyczną- kiedy jedna z osób pakuje swoje walizki i się wyprowadza. Mam na myśli separację jako instytucję prawną, o której orzekają sądy. Tę, o której mowa w art.  61(1)  kro. „jeśli między małżonkami nastąpił  zupełny rozkład pożycia, każdy z […]