Slider

Lipiec 2013

wakacje – część pierwsza

  Wakacje – część pierwsza Po długim i pracowitym roku kilka chwil odpoczynku:) (niestety dość krótka ta część…) Ale dobrą tego stroną jest to, iż wkrótce będą nowe wpisy 🙂

Walka o wyłączną winę – czy to ma sens?

Rozwód może być orzeczony bez orzekania o winie – jeśli obie strony chcą takiego rozwiązania. Jeśli choć jedno z małżonków wnosi o orzeczenie rozwodu „z winy” sąd będzie przeprowadzał postępowanie dowodowe i w konsekwencji o tej winie orzeknie. Często jednak słyszę pytanie czy ma sens walka o rozwód z wyłącznej winy drugiego ze współmałżonków? Cóż. […]

Rozwód a wiek małżonków

Pisałam już o tym, czy można się rozwieść  po roku od zawarcia małżeństwa. I wyszło na to że można. A czy można się rozwieść np. po 40 latach?  Nie ma przepisu, który uzależniałby otrzymanie rozwodu od tego, ile lat małżonkowie razem przeżyli. Oczywiście w praktyce każda sytuacja jest inna. Cóż, najczęściej w takiej sytuacji (tj. […]