Slider

Maj 2013

Nowy partner w trakcie rozwodu

Bywa, że sprawy o rozwód trwają  bardzo długo. Zwłaszcza, jeśli choć jedno z małżonków chce orzekania o winie. Bardzo długo może tu oznaczać nawet 2-3 lata. To wcale nie są sytuacje wyjątkowe. I nierzadko zdarza  się, iż w czasie, gdy sprawa o rozwód toczy się w sądzie, jedno z małżonków (czasem nawet oboje) wiąże się […]

Dziecko świadkiem na rozwodzie rodziców?

Przesłuchiwanie świadków to jeden z ważniejszych elementów postępowania dowodowego. Świadkami takimi mogą być np. krewni stron, ich znajomi czy sąsiedzi. Generalnie każdy, kto ma wiedzę o istotnych okolicznościach co do rozpadu małżeństwa. Ale czy dzieci rozwodzących się małżonków mogą być słuchane w charakterze świadków ?Możliwość taka jest uzależniona od tego, w jakim dzieci są wieku.  […]

Dowody w sprawie rozwodowej

Aby przekonać sąd, iż doszło już do zupełnego i trwałego rozpadu więzi małżeńskich trzeba przedstawić odpowiednie dowody. Stąd też częste pytanie: co może być dowodem w sprawie rozwodowej? Kodeks postępowania cywilnego nie zawiera zamkniętego katalogu środków dowodowych. Strony mają więc dużą swobodę w tym zakresie. Najczęściej wnioskowane dowody w sprawach rozwodowych to m.in. dowody z […]

Zdarza się czasem, iż już w krótkim okresie czasu po zawarciu małżeństwa oboje małżonkowie zdają sobie sprawę, iż popełnili błąd. Wspólnie dochodzą do wniosku, iż lepiej to małżeństwo zakończyć. Wtedy zazwyczaj pada pytanie: czy sąd może orzec rozwód po zaledwie kilku miesiącach? Odpowiedź brzmi – może o ile strony wykażą, iż pomimo krótkiego stażu małżeńskiego […]